Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PVGAS D TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Sáng ngày 28/3/2017, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam mà cổ phiếu PVG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Lotte Legend Hotel Saigon, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1,  Tp. Hồ Chí Minh
 
Tham dự cuộc họp có 47 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ 66.931.107 cổ phiếu PV GAS D, đạt tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết là 73,37%. Về phía PV GAS D có ông Trần Trung Chính – Chủ tịch HĐQT; ông Trần Thanh Nam – Giám đốc; các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty.
 
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Đại hội, ông Trần Thanh Nam – Giám đốc Công ty cho biết sản lượng khí thấp áp mà PVGAS D cung cấp ra thị trường là trên 844 triệu Sm3, tăng gần 21% so với kế hoạch năm.
  • Doanh thu thực hiện là 4.704 tỷ đồng, tăng 12% so với kế hoạch năm.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch.
  • Lợi nhuận sau thuế thực hiện 219 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch.
  • Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 24%, tăng 16% so với kế hoạch năm 2016.
  • Tỷ lệ chia cổ tức kế hoạch năm 2016 là 15%/vốn điều lệ sẽ thực hiện điều chỉnh lên mức 18%/vốn điều lệ.
Dự kiến năm 2017, PVGAS D đạt kế hoạch doanh thu ở mức 5.912 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 199 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 157 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là 15% vốn điều lệ.

Tại đại hội đồng cổ đông, Công ty cũng trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Quyết Thắng và ông Phạm Văn Huệ; bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

  • Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị;
  • Ông Lê Bá Khánh Anh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  • Ông Trần Anh Khoa  – Thành viên Hội đồng quản trị;
  • Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Kiểm soát viên.
Tất cả các nội dung trình đại hội đã được cổ đông thông qua.
Ban lãnh đạo Công ty xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành cùng với PV GAS D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
 
Một số hình ảnh tại Đại Hội


 

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.