Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D), chiều ngày 26/4/2022, PVGas D đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại khách sạn Sheraton Sai Gon, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông ngoài Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo và các ban trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, Đại diện Tokyo Gas Asia, Đại diện Công ty Kiểm toán – Công ty TNHH PwC (Việt Nam), các Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư, các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và CBCNV PV Gas D.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm: Ông Trần Trung Chính– Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. Số lượng cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự là 37 cổ đông; tương ứng với 86.913.070 cổ phần cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,57% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của PV Gas D.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, PV Gas D đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung các Tờ trình về việc: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty; Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán; Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 của PV Gas D; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty (trừ các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 của Luật doanh nghiệp 2020) thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với PV Gas, CNG Việt Nam, Khí Miền Nam bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến của PV Gas D; Bầu lại Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; Miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị công ty; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022; Báo cáo kết quả SXKD, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Báo cáo với các cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo PV Gas D cho biết: Trong năm 2021, làn sóng Covid 19 lần thứ 4 bùng phát mạnh mẽ cùng với việc áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt trong thời gian dài, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tác động tiêu cực và toàn diện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả khách hàng tiêu thụ khí của PV Gas D. Trước bối cảnh khó khăn, thách thức, PV Gas D đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về vận hành, an ninh – an toàn, quản trị, thị trường, đầu tư… để đảm bảo thích nghi an toàn và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh, nỗ lực hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo và CBCNV PV Gas D đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, cụ thể: Tổng doanh thu 9.052,4 tỷ đồng, đạt 109%; Lợi nhuận trước thuế 323,2 tỷ đồng, đạt 126,4% – là năm đạt lợi nhuận lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của PV Gas D; Lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng, đạt 124,2% Nộp ngân sách nhà nước 103,1 tỷ đồng, đạt 115,5%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 28,2%; Tỷ lệ chia cổ tức 25%.

Trong năm 2022 dự báo tươi sáng hơn so với năm cũ nhờ nỗ lực của các quốc gia trong việc đẩy lùi dịch bệnh và ban hành các gói kích thích kinh tế, nhưng vẫn có những mảng màu tối có nguy cơ lan rộng từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài, giá dầu thế giới và trong nước biến động khôn lường, bất ổn địa chính trị giữa các nước lớn như Nga – Ukraine, Trung Quốc – Mỹ,… Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng lợi thế sẵn có để vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới và đặt kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu: Tổng sản lượng khí tiêu thụ: 1.089,1 triệu Sm3,doanh thu 9.3.09,7 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 256,4 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 205,1 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 97 tỷ đồng.

Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và KH năm 2022.

Về công tác nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Wataru Fujisaki, miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với bà Đặng Thị Hồng Yến; Đồng thời, Đại hội đã bầu lại ông Lê Bá Khánh Anh giữ chức thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, ông Yosuke Fujii giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị và ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình Đại hội với tỷ lệ cao gần như 100%.

Đại hội tri ân sự đóng góp của nguyên thành viên Ban kiểm soát và chúc mừng thành viên HĐQT, BKS chính thức nhận nhiệm vụ.

Ông Trần Trung Chính Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban lãnh đạo PV Gas D xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn đồng hành cùng với PV Gas D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Gas D 2022 đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ đề ra.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.