Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

        Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), sáng ngày 28/4/2020, PV GAS D đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 tại khách sạn InterContinental Saigon, góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
        Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đang có diễn biến phức tạp, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông và khách mời khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, PV GAS D đã triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo đại hội được diễn ra an toàn theo đúng chỉ thị của Chính phủ và Thành phố.
        Số lượng cổ đông tham dự là 22 cổ đông, đại diện cho 87.045.231 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,72% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
        Tại đại hội, PV GAS D  đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung: Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;  Báo cáo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch năm 2019 của Công ty; Báo cáo quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với PV Gas, CNG Việt Nam; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
        Trong năm 2019, lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, PV GAS D đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên PV GAS D đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua, cụ thể: Tổng sản lượng cấp khí trong năm đạt 941,08 triệu Sm3, vượt 2,29% so với kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 8.000,46 tỷ đồng, vượt 2,43% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng trưởng đạt mức 295,52 tỷ đồng, vượt 27,21% kế hoạch được giao; trong khi lợi nhuận sau thuế vượt  23,34% so với kế hoạch và ghi nhận ở mức 233,73 tỷ đồng.
         Năm 2020, trong tình hình ảnh hưởng bởi tác động kép của đại dịch COVID-19 và sự sụt giảm sâu của giá dầu, dự báo kinh tế thế giới và trong nước sẽ còn nhiều thách thức, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tận dụng lợi thế sẵn có để vượt qua những khó khăn thách thức trong thời gian tới.
Năm 2020 PV GAS D nhấn mạnh vào các nhiệm vụ:
  • Vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu. Tổ chức kinh doanh khí thấp áp hiệu quả.
  • Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chi phí phù hợp với sản lượng, khối lượng công việc thực hiện và kế hoạch ĐHĐCĐ/HĐQT chấp thuận. Thực hiện tiết kiệm chi phí trong tất cả các hoạt động.
  • Chuẩn bị sẵn sàn phương án cung cấp khí cho khách hàng từ nguồn LNG nhập khẩu.
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và áp dụng vào thực tế sản xuất kinh doanh (công nghệ đồng phát và khí đô thị) nhằm gia tăng giá trị sản phẩm khí.
  • Thực hiện giám sát và đánh giá các dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước, pháp luật và của Công ty.
  • Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ là 18%. 
        Đại hội đã tiến hành bầu lại Ông Trần Trung Chính giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Miễn nhiệm Ông Hideaki Shibata – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Bầu bổ sung Ông Wataru Fujisaki (quốc tịch: Nhật Bản) giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PV GAS D nhiệm kỳ 2020-2025.
        Tất cả các Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.  
Đại hội đã bầu và chúc mừng 2 thành viên HĐQT chính thức nhận nhiệm vụ.   
        Báo cáo trước Đại hội, Ông Trần Trung Chính Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban lãnh đạo PV GAS D xin được gửi lời cảm ơn Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành cùng với PV GAS D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
        `Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS D 2020 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS D phát triển lớn mạnh.
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.