Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

        Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), sáng ngày 23/4/2019, PV GAS D đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại khách sạn Lotte Legend Hotel Saigon, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
        Điều hành Đại hội có ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT PV GAS D; ông Trần Thanh Nam, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc PV GAS D; ông Nguyễn Quang Huy Phó Giám đốc PV GAS D kiêm thành viên HĐQT. Tham dự Đại hội ngoài các Cổ đông của Công ty còn có các vị khách mời là đại diện lãnh đạo của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, các Công ty Chứng khoán, các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty. Số lượng cổ đông tham dự  là 36 cổ đông, chiếm 85,26% trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
        Tại đại hội, PV GAS D đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các nội dung: Báo cáo quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch ký với PV Gas (bao gồm các hợp đồng mua bán khí và hợp đồng thuê tài sản); Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề được đưa ra tại Đại hội
        Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo cùng sự đoàn kết một lòng của toàn thể CB.CNV Công ty, PV GAS D đã hoàn thành vượt mức tất cả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra cụ thể: Tổng sản lượng cấp khí trong năm đạt 977,31 triệu Sm3, vượt 12,7% so với kế hoạch, trong đó khí thấp áp đạt 619,24 triệu Sm3, vượt 8,6% so với kế hoạch, CNG đạt 358,07 31 triệu Sm3, vượt mạnh 20,6% so với chỉ tiêu của ĐHĐCĐ. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính đạt 8.141,74 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước và vượt 14,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng trưởng mạnh 16,6% so với năm trước lên mức 306,67 tỷ đồng, vượt 33,3% kế hoạch được giao; trong khi lợi nhuận sau thuế vượt đến 34,92% so với kế hoạch và ghi nhận ở mức 243,12 tỷ đồng, tăng trưởng 16,5% so với năm trước.
        Năm 2019 PV GAS D nhấn mạnh vào các nhiệm vụ:
  • Vận hành an toàn và hiệu quả các công trình/hạng mục công trình khí hiện hữu trong mọi hoạt động.
  • Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa, dự báo, ấn định, cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng.
  • Hoàn thành xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt và chiến lược phát triển của Tổng Công ty.
  • Lập phương án kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng cho việc cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp.
  • Phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực phân phối khí thiên nhiên, nâng cao tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm, tiết giảm chi phí, thu hồi công nợ.
  • Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ là 18%.
        Đoàn chủ tịch cũng dành thời gian để trả lời và ghi nhận các câu hỏi, ý kiến đóng góp của cổ đông về các báo cáo liên quan, xoay quanh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chia cổ tức, các dự án đầu tư xây dựng, chiến lược phát triển thị trường trong giai đoạn tới và các chương trình an sinh xã hội…  Ban lãnh đạo PV GAS D cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định, phát triển Công ty trong các năm tới. Trong năm 2019, PV Gas D tiếp tục tập trung phát huy và khẳng định thế mạnh sẵn có trong lĩnh vực cung cấp khí thiên nhiên bằng đường ống, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống cung cấp khí cho khách hàng, bên cạnh đó tăng cường phát triển, đầu tư xây dựng và đẩy mạnh công tác thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa khách hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị sự dụng khí từ đó mở ra hướng đi mới cho PV GAS D trong tương lai. Ban lãnh đạo PV Gas D xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành cùng với PV Gas D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Cổ đông phát biểu ý kiến tại Đại hội
        Đại hội đã kết thúc tốt đẹp trong không khí phấn khởi và tin tưởng vào định hướng phát triển của Công ty. 
 
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.