Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), sáng ngày 26/02/2024 tại Lầu 7, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, PV GAS D đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.

Tham dự Đại hội có đại diện của cổ đông lớn Công ty Tokyo Gas Asia Pte.Ltd, đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH PWC (Việt Nam). Về phía PV GAS D có các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện lãnh đạo các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty. Đại hội đã đón tiếp các cổ đông đại diện cho 95.606.407 cổ phần, tương đương 96,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết – tỷ lệ đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Thanh Nam, TV HĐQT, Giám đốc PV GAS D điều hành Đại hội.

Đại hội đã nghe các tờ trình và nhất trí thông qua việc (i) miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty đối với ông Trần Huỳnh Thanh Tú và (ii) bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029. Kết quả cho từng nội dung bầu cử đều đạt được số phiếu với tỷ lệ tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty

Thay mặt Ban lãnh đạo PV GAS D, Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT đã trao tặng bó hoa cám ơn đến ông Trần Huỳnh Thanh Tú vì những đóng góp trong thời gian vừa qua và chúc mừng ông Nguyễn Quang Huy trên cương vị mới tại PV GAS D.

Với sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, nghiêm túc và sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PV GAS D đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội chụp hình lưu niệm
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.