Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

        Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PV GAS D), sáng ngày 31/10/2019,PV GAS D đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019, thông qua việc thay đổi về mặt nhân sự Hội đồng Quản trị; Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.
        Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, Đại diện Công ty Tokyo Gas Asia, Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và các Công ty Chứng khoán. Về phía PV GAS D có các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty. Đại hội đã đón tiếp các cổ đông đại diện cho 71.288.939 cổ phần, tương đương 79,21 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết – mức biểu quyết đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.
        Điều hành Đại hội có ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT PV GAS D; ông Trần Thanh Nam, thành viên HĐQT kiêm Giám đốc PV GAS D.
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
        Đại hội đồng đã nghe, thảo luận và tiến hành:
        Bầu lại ông Trần Thanh Nam giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. Kết quả, ông Trần Thanh Nam được 71.257.435 số cổ phần được bầu; đạt tỷ lệ 99,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
       Bầu bổ sung bà Nguyễn Thục Quyên giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thay ông Nguyễn Quang Huy. Kết quả, bà Nguyễn Thục Quyên  được 71.072.491 số cổ phần được bầu; đạt tỷ lệ 99,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
        Bầu lại bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam. Kết quả, bà Phạm Thu Hà được 71.169.464 số cổ phần được bầu; đạt tỷ lệ 99,83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
        Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đối với ông Nguyễn Quang Huy để tập trung vào nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty. Kết quả thống nhất đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu thu về.
Đại hội đã chấp thuận Tờ trình về việc thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của PV GAS D. Kết quả thống nhất đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu bầu thu về.
Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử
 
Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề được đưa ra tại Đại hội
Thành viên HĐQT và BKS được bầu nhận hoa chúc mừng tại Đại hội
        Với sự chuẩn bị chu đáo, làm việc nghiêm túc, khẩn trương và sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của PV GAS D đã diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.