Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Sáng ngày 22/4/2016, PV GAS D đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Lotte Legend Hotel Saigon, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1,  Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có gần 60 cổ đông và người đại diện cổ đông, hiện nắm giữ 65.813.433 cổ phiếu PV GAS D, đạt tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết là 73,13%. Về phía PV GAS D có ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT; ông Trần Thanh Nam, Giám đốc; các vị lãnh đạo HĐQT, ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

Tại đại hội, PV GAS D đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo Điều chỉnh kế hoạch năm 2015; Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016; Việc miễn nhiệm và bầu kiểm soát viên;Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;

          Đoàn Chủ tịch đã giành nhiều thời gian để thảo luận, trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông và khẳng định hoạt động của Công ty vẫn tiếp tục phát triển bền vững và hiệu quả.

          Tất cả các nội dung nêu trên đã được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành. Đại hội cũng đã thông qua việc bầu Ông Nguyễn Vũ Anh làm Kiểm soát viên Công ty thay bà Nguyễn Thị Thu Hà.

          Ban lãnh đạo Công ty xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành cùng với PV GAS D trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh Đại hội

 

 111 copy

 

 112 copy

 

 113 copy

 

114 copy
 

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.