Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

PV GAS D tổ chức chương trình cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ, công nhân viên

Trong tháng 06 vừa qua, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu Khí Việt Nam (“PV GAS D”) phối hợp với Business Law Training tổ chức chuyên đề đầu tiên về “Kiến thức chung về hệ thống pháp luật Việt Nam” – thuộc Chương trình cập nhật kiến thức pháp luật cho toàn thể cán bộ, công nhân viên (“CBCNV”) Công ty, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của PV GAS D.

Chương trình cập nhật kiến thức pháp luật của PV GAS D là hoạt động dài hạn với nội dung các chuyên đề xoay quanh các lĩnh vực như kiến thức chung về hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp lý chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn về quản trị, kinh doanh, đầu tư đấu thầu, tài chính kế toán, lao động, với đối tượng tham dự chương trình là toàn thể CBCNV Công ty được chia theo các nhóm: Ban Lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp trung và người lao động Công ty.

Chương trình cập nhật kiến thức pháp luật tại PV GAS D

Phụ trách giảng dạy các chuyên đề là những giảng viên đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tế dày dặn về pháp luật trong các lĩnh vực liên quan. Tại chuyên đề đầu tiên về kiến thức chung của hệ thống pháp luật Việt Nam, các CBCNV đã được cung cấp kiến thức tổng quan về pháp luật, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các chế định luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay nhằm mục tiêu nhận diện, cập nhật và áp dụng quy định pháp luật trong thực tế. Buổi đào tạo diễn ra trong không khí cởi mở, các CBCNV đưa ra các câu hỏi, tình huống để cùng thảo luận với giảng viên và đưa ra các phương án giải quyết phù hợp với thực tế.

Các học viên nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành từng lớp chuyên đề

Trong giai đoạn 06 tháng cuối năm, các chuyên đề về pháp lý chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục được tổ chức phù hợp tình hình thực tế. PV GAS D kỳ vọng qua Chương trình, toàn thể CBCNV Công ty sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức về pháp luật, vận dụng các kiến thức đó để xử lý và hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, hiệu quả trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.