Contact
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam công bố thông tin môi trường Quý III năm 2023

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), có trụ sở Văn phòng Công ty: Tầng 7, Tòa Nhà Pv Gas Tower, 673 Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

PV GAS D đã thực hiện quan trắc môi trường tại các công trình do PV GAS D quản lý vào tháng 09/2023, nay thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 102, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022, cụ thể như sau: 

I. Thời gian lấy mẫu: Quý III năm 2023.

II. Địa điểm thực hiện quan trắc môi trường:

  1. Trụ sở Chi nhánh PV GAS D và PV GAS S tại Vũng Tàu;
  2.  Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 8 khu công nghiệp với công suất 2 triệu m3 khí chuẩn/ngày tại các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phước An và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
  3.  Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho các khu công nghiệp Phú Mỹ – Mỹ Xuân – Gò Dầu;
  4.  Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Miền Bắc – Lô diện tích 20918,3 m2 KCN Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

III. Đánh giá kết quả quan trắc môi trường:

1. Trụ sở Chi nhánh PV GAS D và PV GAS S tại Vũng Tàu:

Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại vị trí xả nước thải sau xử lý (bể trung gian) của trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hồ sinh học: Đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (Cột B).

2. Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 8 khu công nghiệp với công suất 2 triệu m3 khí chuẩn/ngày tại các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phước An và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai:

  • Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại hố ga cuối cùng trước khi vào hệ thống cống của KCN: Đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (Cột B);
  • Giám sát khí thải – khu vực đặt máy phát điện: Đạt QCVN 19:2009/BNTMT.

3. Hệ thống cung cấp khí thấp áp cho các khu công nghiệp Phú Mỹ – Mỹ Xuân – Gò Dầu:

  • Khí thải: Đạt QCVN 19:2009/BNTMT.
  • Tiếng ồn: Đạt QCVN  26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT.

4. Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Miền Bắc (XNMB) – Lô diện tích 20918,3 m2 KCN Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình:

Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại vị trí xả nước thải sau xử lý (bể trung gian) của trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hồ sinh học: Đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (Cột B).

Tài liệu tải về

Xí nghiệp Miền Bắc Quý 3.2023

Đồng Nai & Bà Rịa Vũng Tàu Quý 3.2023

PetroVietnam Low Pressure Gas Distribution Joint Stock Company (PV GAS D), formerly known as Low pressure gas business Enterprise which was established in 2002, under PV GAS.

Contact

028.3784.0445
Floor 7, PV Gas Tower building, 673 Nguyen Huu Tho street, Phuoc Kien, Nha Be, Ho Chi Minh city, Vietnam.
info@pvgasd.com.vn
Monday - Friday: 8:00am to 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.