Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp (PV Gas D) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 03/2024

Ngày 27/3/2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức Hội nghị lần thứ 50 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận, thông qua các nội dung về: Báo cáo kết quả công tác 03 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 09 tháng cuối năm 2024; Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ PV Gas D và một số nội dung khác. Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trần Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch quý II năm 2024 của Công ty.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt Nghị quyết số 77-NQ/ĐU ngày 21/02/2024 của Đảng ủy PV Gas D về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024; Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động PV Gas D với truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. 

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành quy trình rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch chức danh cấp ủy; quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2024. Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hàng năm, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Công ty thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm trình Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam xem xét, phê duyệt. Việc rà soát bổ sung nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý. Trên cơ sở danh sách nhân sự được phê duyệt quy hoạch, Công ty sẽ tiến hành rà soát, cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cán bộ trong giai đoạn mới.

Tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Công ty thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.