Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS D năm 2024

Ngày 23/04, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D), mã chứng khoán PGD tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cổ đông lớn: Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Công ty Tokyo Gas Asia và Công ty Saibu Gas; đại diện Công ty kiểm toán PWC; các khách mời; thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV Công ty và tổng số 26 cổ đông đại diện cho 95.612.556 cổ phần, tương đương 96,58% trên tổng cổ phần của Công ty.

Quang cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS D năm 2024

Đoàn Chủ tọa được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bao gồm ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Thanh Nam – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty. Đoàn Chủ tọa đã điều hành chương trình Đại hội, toàn thể ĐHĐCĐ lần lượt lắng nghe các báo cáo, thảo luận đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các tờ trình về: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty; Báo cáo tiền lương, phụ cấp/thù lao và tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát; Báo cáo của Ban kiểm soát; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty,…

Trong năm 2023, mặc dù chịu các tác động tiêu cực của thị trường đầu ra khiến tổng sản lượng khí bán cả năm đạt 985 triệu Sm3, tương đương 92,0% so với kế hoạch, PV GAS D tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính so với Chiến lược phát triển Công ty và so với kế hoạch năm, cụ thể tổng doanh thu là 9.942,5 tỷ đồng, đạt 103,5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 265,8 tỷ đồng, đạt 124,4% kế hoạch và nộp ngân sách nhà nước đạt 179,1 tỷ đồng, tương đương 195,1% kế hoạch. Mức chia cổ tức thực hiện năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua là 15% trên vốn điều lệ, PV GAS D dự kiến sẽ chi khoảng 148,5 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Trước bối cảnh xung đột địa chính trị tiếp tục leo thang, chuỗi cung ứng gián đoạn, chi phí đầu vào tăng cao, tình hình biến động tỷ giá bất lợi, năm 2024, PV GAS D trình cổ đông kế hoạch sản lượng khí tiêu thụ là 1.004,1 triệu Sm3, tổng doanh thu là 9.532,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 222,4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Phúc Tuệ – Phó Tổng giám đốc PV GAS, đại diện cổ đông lớn chia sẻ tại Đại hội

Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Phúc Tuệ – Phó Tổng giám đốc PV GAS, đại diện cổ đông lớn chiếm 50,5% vốn điều lệ PV GAS D, đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong thời gian qua của PV GAS D. Là cổ đông, cũng là nhà cung cấp khí đầu vào, PV GAS luôn an tâm đồng hành cùng PV GAS D – là cánh tay nối dài, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị khí của PV GAS. PV GAS sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng thời mong muốn các cổ đông cũng sẽ cùng đồng hành, ủng hộ cho sự phát triển của PV GAS D.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của PV GAS D diễn ra thành công tốt đẹp với các nội dung tờ trình tại Đại hội đã được 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua.

Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông lớn tại Đại hội
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.