Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔ CHỨC LỚP TẬP

        Làm việc trong không gian hạn chế là công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đòi hỏi người lao động phải được huấn luyện đào tạo về các kỹ năng và nắm rõ các quy định của Nhà nước khi thực hiện công việc này. Ngày 25/12/2018 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT – BLĐTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế để các tổ chức, cá nhân có sử dụng người lao động làm việc trong không gian hạn chế thực hiện đúng quy định nhằm đảm bảo về an toàn lao động tại các cơ sở lao động tránh tai nạn, sự cố.
        Ngày 03-04/12/2020, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn “Thực hành ứng cứu sự cố khẩn cấp trong không gian hạn chế”. Nội dung khóa đào tạo bao gồm hướng dẫn lý thuyết và thực hành. Giảng viên hướng dẫn cho các học viên trước khi thực hành bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung: Quy chuẩn VN 34:2018/BLĐTBXH; Kỹ năng sử dụng các trang thiết bị làm việc/ứng cứu sự cố trong không gian hạn chế; Nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại trong không gian hạn chế, đánh giá rủi ro; Nội dung quy định cấp giấy phép làm việc, quy trình làm việc an toàn, trách nhiệm báo cáo; Hướng dẫn thực hành.

 Giảng viên của Công ty LDT hướng dẫn cho các học viên trước khi thực hành tình huống
 làm việc trong không gian hạn chế – bảo dưỡng sửa chữa cụm ballvalse tại HV-T1
tại KCN Mỹ Xuân A, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
        Phần thực hành bao gồm các nội dung: Sử dụng trang thiết bị làm việc/ứng cứu khẩn cấp trong không gian hạn chế; Hướng dẫn thực hành cho các đối tượng là người giám sát, chỉ huy, người cấp phép, người được phép vào không gian hạn chế, người trực bên ngoài không gian hạn chế, người đo kiểm tra khí trong không gian hạn chế.

     Học viên thực hành làm việc trong không gian hạn chế.

Học viên thực hiện đưa người bị nạn ra khỏi hố van tại KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai.

Diễn tập sơ cấp cứu người bị nạn.
        Qua lớp tập huấn “Thực hành ứng cứu sự cố khẩn cấp trong không gian hạn chế” cho thấy nếu thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động khi làm việc trong không gian hạn chế sẽ đảm bảo an toàn cho người lao độn và hạn chế tai nạn, sự cố xảy ra.
 
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.