Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM TỔ CHỨC KHÓA HUẤN

        Thực hiện đúng chủ chương, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức về công tác AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động, người quản lý, người làm công tác AT-VSLĐ, tiến tới kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Để thực hiện tốt Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều luật an toàn, vệ sinh, lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và trắc môi trường lao động; Thông tư số 53/2018 ngày 25/12/2018 của Bộ Công Thương quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí, ngày 06-20/11/2020, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (KTA) đã tổ chức Khóa đào tạo huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí năm 2020 cho toàn thể các cán bộ công nhân viên, người lao động trực tiếp sản xuất với đơn vị đào tạo là Công ty Cổ phần Giải pháp An toàn Á Châu.
        Khóa học Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí năm 2020 của KTA gồm nhóm 1 (53 lượt người), nhóm 2 (27 lượt người), nhóm 3 (74 lượt người), nhóm 4 (78 lượt người) và nhóm 6 (23 lượt người). Khóa học được chia làm 11 lớp, trong đó có 02 lớp được tổ chức cho CBCNV khu vực TP. Hồ Chí Minh và 09 lớp cho CBCNV khu vực TP. Vũng Tàu. Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động như quyền và nghĩa vụ của người lao động; pháp luật về ATVSLD, chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Từ đó giúp người lao động nắm được kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cấp cứu lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và xây dựng quy trình làm việc về yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Qua buổi tập huấn cán bộ công nhân viên toàn Công ty nhận biết được tầm quan trọng trong việc đảm bảo đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh lao động trong môi trường làm việc của mình.
        Dưới đây là các hình ảnh lớp học An toàn vệ sinh lao động và kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí năm 2020 của KTA:
Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.