Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam tăng vốn điều lệ lên 989,98 tỷ đồng

Nhằm tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu phục vụ cho nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, ngày 24/4/2023 ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.  Sau khi hoàn thành các bước theo quy định của Luật liên quan,ngày 29/8/2023, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có thông báo số 1446/TB-SGDHCM về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết đối với PV Gas D, mã chứng khoán PGD. Theo đó, PV Gas D đã được chấp thuận:

  • Niêm yết bổ sung gần 09 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên gần 99 triệu cổ phiếu tương đương vốn điều lệ tăng lên 989,98 tỷ đồng.
  • Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 24/8/2023.
  • Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết: 19/9/2023.

Trước đó, PV Gas D cũng đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông là ngày 21/7/2023. PV Gas D sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 45% vốn điều lệ, tương đương 1 cổ phiếu nhận 4.500 đồng, ngày chi trả là 28/09/2023. Với gần 90 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PV GAS D dự kiến chi khoảng 405 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

Năm 2023, PV Gas D đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.606 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 267 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 213,6 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 91,8 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023 đã được PV Gas D công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, PV Gas D đạt tổng doanh thu 4.954,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 218,68 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 174,47 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, trong nửa đầu năm nay, PV Gas D đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023. Trong các tháng cuối năm 2023, PV Gas D tiếp tục vận hành an toàn, nỗ lực cấp khí liên tục, ổn định cho các khách hàng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong thời gian tới, dự báo nền kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường năng lượng cũng vấp phải những biến động khó lường. Mặc dù còn nhiều thách thức phía trước, PV GAS D luôn vững tin, nỗ lực phấn đấu nhằm phát huy được hết nguồn lực và tiềm năng sẵn có, biến thách thức thành cơ hội, giữ vững tay chèo, vượt qua sóng gió, tiếp nối những trang vàng trên  hành trình “Khai phá tiềm năng – Khai sinh giá trị” để tối đa hóa lợi ích cho Quý cổ đông, Quý đối tác, Quý khách hàng và các bên liên quan; xứng đáng với vai trò của một thương hiệu khí thiên nhiên hàng đầu và là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khí Việt Nam.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.