Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam công bố thông tin quan trắc môi trường lao động năm 2024 và quan trắc môi trường quý I năm 2024

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), có trụ sở Văn phòng Công ty: Tầng 7, Tòa Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

PV Gas D đã thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2024 và quan trắc môi trường quý I năm 2024 tại các công trình do PV Gas D quản lý, nay thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 102, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 và khoản 4 Điều 18 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 cụ thể như sau: 

 I.Quan trắc môi trường lao động năm 2024

 • Lầu 7 Tòa nhà PV Gas Tower: 28/28 mẫu đạt (đạt 100%);
 •  Tòa nhà Gas Tower: 77/77 mẫu đạt (đạt 100%);
 •  Trạm phân phối khí Gò Dầu: 23/24 mẫu đạt (đạt 96%);
 •  Văn phòng và Trạm phân phối khí Nhơn Trạch: 14/17 mẫu đạt (đạt 82,35%).

II.Quan trắc môi trường quý I năm 2024

1.Lầu 7 Tòa nhà PV Gas Tower 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè

 • Nước uống: Đạt QCVN 6-1:2010/BYT;
 •  Nước sinh hoạt: Đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

2. Trụ sở Chi nhánh PVGas D và PVGas S (Tòa nhà Gas Tower)tại Vũng Tàu:

 •  Nước sinh hoạt: Đạt QCVN 01-1:2018/BYT.

3. Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các khu công nghiệp Phú Mỹ – Mỹ Xuân – Gò Dầu:

 • Nước uống: Đạt QCVN 6-1:2010/BYT;
 •  Nước sinh hoạt: Đạt QCVN 01-1:2018/BYT;
 •  Tiếng ồn: Đạt QCVN 24:2016/BYT;      
 •  Chất lượng không khí tại khu vực đặt máy phát điện trạm Gò Dầu: Đạt QCVN 05:2003/BTNMT.

4.Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 8 khu công nghiệp với công suất 2 triệu m3 khí chuẩn/ngày tại các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phước An và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai:

 •  Nước uống: Đạt QCVN 6-1:2010/BYT;
 •  Nước sinh hoạt: Đạt QCVN 01-1:2018/BYT;
 •  Tiếng ồn: Đạt QCVN 24:2016/BYT;
 •  Nước thải tại hố ga cuối cùng trước khi vào hệ thống cống của KCN: Đạt chuẩn giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Vinatex Tân Tạo;
 •  Khí thải: Đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B) (Kp=1; Kv=1);

5. Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Miền Bắc – Lô diện tích 20918,3 m2 KCN Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình:

 •  Nước thải sinh hoạt tại vị trí xả nước thải sau xử lý (bể trung gian) của trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hồ sinh học: Đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (Cột A).

Đính kèm:

 •  Báo cáo kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Lầu 7 Tòa nhà PV Gas Tower, Tòa nhà Gas Tower, Trạm phân phối khí Gò Dầu, Văn phòng và Trạm phân phối khí Nhơn Trạch;
 •  Phiếu kết quả thử nghiệm nước uống và nước sinh hoạt tại Lầu 7 Tòa nhà PV Gas Tower 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè;
 •  Phiếu kết quả thử nghiệm nước sinh hoạt tại Trụ sở Chi nhánh PVGas D và PVGas S tại Vũng Tàu;
 •  Phiếu kết quả thử nghiệm nước uống, nước sinh hoạt, tiếng ồn và chất lượng không khí tại Hệ thống phân phối khí thấp áp Phú Mỹ – Mỹ Xuân – Gò Dầu;
 •  Phiếu kết quả thử nghiệm nước uống, nước sinh hoạt, tiếng ồn, nước thải và khí thải tại Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 8 khu công nghiệp với công suất 2 triệu m3 khí chuẩn/ngày tại các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phước An và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;
 • Phiếu kết quả thử nghiệm nước thải sinh hoạt tại Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Miền Bắc (XNMB) – Lô diện tích 20918,3 m2 KCN Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Quan trắc môi trường Quý 1 năm 2024:

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.