Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam công bố thông tin môi trường Quý IV năm 2023

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), có trụ sở Văn phòng Công ty: Tầng 7, Tòa Nhà Pv Gas Tower, 673 Đ. Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

PV Gas D đã thực hiện quan trắc môi trường tại các công trình do PV Gas D quản lý vào quý IV năm 2023, nay thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 102, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022, cụ thể như sau:

I. Địa điểm thực hiện quan trắc môi trường:  

  1. Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 8 khu công nghiệp với công suất 2 triệu m3 khí chuẩn/ngày tại các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phước An và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 
  2. Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Miền Bắc – Lô diện tích 20918,3 m2 KCN Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

II. Đánh giá kết quả quan trắc môi trường: 

Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 8 khu công nghiệp với công suất 2 triệu m3 khí chuẩn/ngày tại các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phước An và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai:

  1. Hệ thống phân phối khí thấp áp cho 8 khu công nghiệp với công suất 2 triệu m3 khí chuẩn/ngày tại các xã Hiệp Phước, Phước Thiền, Phước An và Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
  • Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại hố ga cuối cùng trước khi vào hệ thống cống của KCN: Đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (Cột B); 
  •  Giám sát khí thải – khu vực đặt máy phát điện: Đạt QCVN 19:2009/BNTMT.
  1. Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Miền Bắc (XNMB) – Lô diện tích 20918,3 m2 KCN Tiền Hải, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình: 
  •  Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt tại vị trí xả nước thải sau xử lý (bể trung gian) của trạm xử lý nước thải tập trung trước khi xả ra hồ sinh học: Đạt QCVN 14: 2008/BTNMT (Cột B). 

XNMB đợt 4.2023

KQ – Khí Thấp Áp – 051223

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thấp áp được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.