Liên hệ
+028.37840386
info@pvgasd.com.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV GAS D) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG


 

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng chung cho các đơn vị trong nằm 2021. Là một hoạt động thường niên, nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), cùng tham gia đóng góp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Hội nghị tạo mọi điều kiện tốt nhất để CBCNV cùng tham dự với hình thức trực tuyến tại các điểm cầu qua ứng dụng Google meet, các phòng họp trực tiếp tạị tòa nhà, tuân thủ nguyện tắc 5K, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch. Góp phần xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.
Trong các ngày 22, 23 và 24/11/2021, Xí Nghiệp Phân phối Khí thấp Áp Miền Bắc (XNMB) , Xí Nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch (XNNT), Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu (XNVT) và Đội Hỗ trợ sản xuất (Đ.HTSX) đã tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

CBCNV XNVT đang tham dự Hội nghị trực tuyến tại phòng họp tầng 5, tòa nhà Gas Tower

Tham dự Hội nghị trực tuyến cùng các Đơn vị trân trọng tiếp đón lãnh đạo Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc, Trưởng phó các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cùng toàn thể CBCNV đang công tác tại Xí nghiệp và Đội HTSX.
Tại hội nghị, Đoàn chủ tịch đã thông qua các văn kiện: Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Công ty; Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của các Xí nghiệp và Đội HTSX; Dự thảo “Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Công ty” và Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của công đoàn bộ phận các Xí nghiệp và Đội HTSX.
Sau khi lắng nghe các báo cáo, Hội nghị đã thảo luận đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và một số vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của người lao động. Hội nghị đã ghi nhận tất cả các ý kiến thiết thực của người lao động và đã được lãnh đạo Công ty, Công đoàn cơ sở Công ty, Lãnh đạo XNVT, XNNT, XNMB và Đ.HTSX giải đáp trực tiếp tại Hội nghị theo nguyên tắc dân chủ, đáp ứng các tâm tư nguyện vọng của NLĐ.
Ban lãnh đạo Công ty biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả của các Xí nghiệp và Đội HTSX cùng thực hiện nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả trong năm 2021.
Ban Giám đốc Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đánh giá cao những giá trị và kết quả của tập thể người lao động XNVT, XNVT, XNMB và Đội HTSX trong công tác sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống NLĐ trong năm 2021. Tuy chịu sự ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng vẫn duy trì các hoạt động đóng góp, hỏi thăm, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn bằng vật chất lẫn tinh thần.
Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của các Xí nghiệp và Đội Hỗ trợ sản xuất đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh khí thiên nhiên được thành lập vào năm 2002 trực thuộc PV GAS.

Liên Hệ

028.3784.0445
Lầu 7, tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố HCM, Việt Nam.
info@pvgasd.com.vn
Thứ 2 - Thứ 6: 8:00am đến 5:00pm
© 2023 PVGASD. All rights reserved.