Việt Nam|English

Hoạt động

Cuộc thi tìm hiểu AT-VSLĐ-PCCN năm 2010

Cập nhật : 07:07:01 AM | 29-11-2012

Hưởng ứng tuần lễ AT-VSLĐ-PCCN quốc gia năm 2010

PVGAS D đã phát động cuộc thi tìm hiểu về hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường, các hoạt động về an toàn môi trường của Công ty và đánh giá tình huống thực tế. Cuộc thi được toàn thể cán bộ công nhân viên nhiệt tình tham gia và đạt kết quả tốt. Các cá nhân và tập thể tiêu biểu được Tổng Giám đốc vinh danh.