Việt Nam|English

Tin tức mới

PV GAS D ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

08:01:00 AM | 07-05-2014

Ngày 28/4/2014, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV Gas D) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Phòng họp lầu 15, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM. Đến tham dự đại hội có Ông Phan Quốc Nghĩa - Thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện các Ban trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và đại diện Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam. Về phía PV Gas D có Ông Phạm Văn Huệ - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cùng CBCNV Công ty và 66 cổ đông, đại diện cho hơn 29,15 triệu cổ phần (67,95% cổ phần được biểu quyết). Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông (ĐH ĐCĐ), Ông Phạm Văn Huệ - Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước ĐH ĐCĐ báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán; phương án trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2013; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013; Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013; kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014… Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc đã báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Các tin khác